Nilan EC9 -Poistoilmalämpöpumpun päivitys, osa 2

Nilan EC9 -Poistoilmalämpöpumpun päivitys, osa 2

Nilan EC9 poistoilmalämpöpumpun päivityksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin CTS 600 -ohjaimen vaihtamista CTS 602:ksi. CTS 602 mahdollistaa laitteen etäohjauksen, sillä sitä voi hallita RS485 -väylää käyttävän Modbus -sarjaliikenneprotokollan avulla.

Etäohjauksen kytkentää varten tarvitaan USB RS485 -sovitin, jollaisia saa halvimmillaan parilla kympillä. Valitsin tarkoitukseen kuitenkin hieman laadukkaamman Hjelmslund Electronicsin USB485-STIXL sovittimen. Sen asetuksia piti muuttaa windows-ohjelmistolla että se tunnistautuisi Linuxissa oikein. Erillisten ajureiden asentamista ei tämän jälkeen pitäisi tarvita.

Kaapelointi toteutettiin kierretyllä parikaapelilla (Cat5e), kuljettamalla kaapeli CTS 602:n säädintilan oikean yläreunan läpiviennin kautta, josta menevät myös lämpötila-anturien kaapelit lämminvesivaraajalle ja lattialämmitykselle. RS485 kytketään CTS 602:n CN7 -liittimen nastoihin 2,3 ja 6. Nastat 2 ja 3 ovat RS485 -väylää varten ja nasta 6 on maadoitus. Kaapelin toiset päät kytketään USB -sovittimen vastaaviin nastoihin.

Kun kaapelointi on tehty ja USB -sovitin toimii oikein, voidaan tiedonsiirtoyhteyttä testata sitä varten tehdyllä skriptillä:

TESTING Nilan Connection
__main__.Nilan<id=0x76a1cd50, address=30, mode=rtu, close_port_after_each_call=False, precalculate_read_size=True, debug=True, serial=Serial<id=0x76a1ce10, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=19200, bytesize=8, parity='E', stopbits=1, timeout=1.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)>

MinimalModbus debug mode. Writing to instrument (expecting 7 bytes back): '\x1e\x03\x03ë\x00\x01ö\x15' (1E 03 03 EB 00 01 F6 15)
MinimalModbus debug mode. No sleep required before write. Time since previous read: 1544030331973.6 ms, minimum silent period: 2.01 ms.
MinimalModbus debug mode. Response from instrument: '\x1e\x03\x02\x00\x02¬G' (1E 03 02 00 02 AC 47) (7 bytes), roundtrip time: 22.9 ms. Timeout setting: 1000.0 ms.

old userVentSet:       2
new userVentSet:       1
Connection to the Nilan instrument looks good!

Jos kaikki toimi oikein, pitäisi skriptin antaa yllä olevan kaltainen tuloste ja Nilanin puhaltimien nopeus pitäisi olla muuttunut. Virhetilanteessa kannattaa kokeilla vaihtaa väyläkaapelit toisin päin ja tarkistaa onko skriptissä määritelty RS485 -sovittimen käyttämä USB -portti oikein (oletuksena /dev/ttyUSB0).

Modbus -protokollan mukaisesti, Nilanin tiedot on tallennettu kahden tyyppisiin rekistereihin: Input -rekistereissä olevaa tietoa ei voida väylän kautta muuttaa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi lämpötila-antureiden arvot. Toinen rekisterityyppi on Holding -rekisteri.. Niihin on tallennettu tiedot mm. laitteen asetuksista. Holding rekistereiden tietoja on mahdollista muuttaa kirjoittamalla uudet arvot rekistereihin.

Home Assistantissa ei tällä hetkellä ole (vielä) suoraa tukea Nilanin laitteiden (CTS 602) ohjaamiseen, mutta tuki Modbus -protokollalle löytyy. Sitä varten configuration.yaml -tiedostoon lisätään rivit:

modbus:
 type: serial
 method: rtu
 port: /dev/ttyUSB0
 baudrate: 19200
 stopbits: 1
 bytesize: 8
 parity: E

Nilanin tiedot luetaan laitteen rekistereistä Modbus -sensorien avulla. CTS 602:n käyttämät rekisterit ja muut tiedot löytyvät Nilanin ohjeesta (ei enää saatavilla). Laitteen slave id tai node address on 30 ja esimerkiksi asetuslämpötila löytyy holding -rekisteristä numero 1004. Lämpötilan arvo rekisterissä on ohjeen mukaan 100 -kertainen, joten sen voi skaalata oikeaksi sensorin asetuksissa:

- platform: modbus
 registers:
  - name: Setpoint temp
   unit_of_measurement: °C
   scale: 0.01
   slave: 30
   register: 1004
   register_type: holding

Home Assistantin käyttöliittymää varten, tehdään configuration.yaml -tiedostoon rivit kytkimille ja eri asetusten valinnoille:

switch:
 - platform: template
  switches:
   nilan_kytkin:
    friendly_name: "Pääkytkin"
    value_template: "{{ is_state('sensor.nilan_control_run', '1') }}"
    turn_on:
     service: modbus.write_register
     data_template:
      unit: 30
      address: 1001
      value: 1
    turn_off:
     service: modbus.write_register
     data_template:
      unit: 30
      address: 1001
      value: 0

input_select:
 nilan_asetus:
  name: Lämmitysvalinta
  options:
   - Lämmitys
   - Jäähdytys
   - Automaattinen
  initial: Automaattinen
  icon: mdi:settings

input_number:
 nilan_lampotilapyynto:
  name: Lämpötilapyyntö
  initial: 30
  min: 15
  max: 30
  step: 1

 nilan_ilmanvaihtopyynto:
  name: Puhaltimet
  initial: 2
  min: 0
  max: 4
  step: 1

Ylimpänä käytetty template switch sisältää valmiiksi komennot PILP:n käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi. Lisäksi value_template -rivi seuraa nilan_control_run -sensorin (holding-rekisteri 1001) avulla seinäpaneelin kautta tehtyjä muutoksia ja päivittää Home Assistantin käyttöliittymässä olevan kytkimen tilan vastaavaksi.

Yllä olevien input_select ja input_number -valintojen käyttämiseksi käyttöliittymän kautta, automations.yaml -tiedostoon lisätään alla olevat rivit:

- alias: 'PILP lämmityspyyntö'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: input_number.nilan_lampotilapyynto
 action:
  - service: modbus.write_register
   data_template:
    unit: 30
    address: 1004
    value: "{{ states('input_number.nilan_lampotilapyynto') | int *100}}"

- alias: 'PILP lämmityspyynnön päivitys jos muutettu seinäpaneelista'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: sensor.nilan_control_tempset
 action:
  service: input_number.set_value
  data_template:
   entity_id: input_number.nilan_lampotilapyynto
   value: "{{ trigger.to_state.state | int }}"

- alias: 'PILP ilmanvaihtopyyntö'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: input_number.nilan_ilmanvaihtopyynto
 action:
  - service: modbus.write_register
   data_template:
    unit: 30
    address: 1003
    value: "{{ states('input_number.nilan_ilmanvaihtopyynto') | int }}"

- alias: 'PILP ilmanvaihtopyynnön päivitys jos muutettu seinäpaneelista'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: sensor.nilan_control_ventset
 action:
  service: input_number.set_value
  data_template:
   entity_id: input_number.nilan_ilmanvaihtopyynto
   value: "{{ trigger.to_state.state | int }}"

- alias: 'PILP asetus'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: input_select.nilan_asetus
 action:
  - service: modbus.write_register
   data_template:
    unit: 30
    address: 1002
    value: "{%if states.input_select.nilan_asetus.state == 'Lämmitys' %}1{%elif states.input_select.nilan_asetus.state == 'Jäähdytys' %}2{%else%}3{%endif%}"

- alias: 'PILP asetus muutettu seinäpaneelista'
 trigger:
  platform: state
  entity_id: sensor.nilan_control_mode
 action:
  service: input_select.select_option
  data_template:
   entity_id: input_select.nilan_asetus
   option: "{%if trigger.to_state.state | int == 1 %}Lämmitys{%elif trigger.to_state.state | int == 2%}Jäähdytys{%else%}Automaattinen{%endif%}"

Yllä jokaiselle toiminnolle on kaksi automaatiota: toinen välittää muutokset PILP:lle jos asetuksia on muutettu Home Assistantissa ja toinen päivittää Home Assistantin valinnat vastaaviksi, jos asetuksia on muutettu PILP:n seinäpaneelin kautta.

PILP asetukset
PILP asetukset

 

PILP tiedot
PILP tiedot

2 thoughts on “Nilan EC9 -Poistoilmalämpöpumpun päivitys, osa 2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.